Usluge

Ms Tecnologie D.O.O. se bavi konstruisanjem i izradom najsloženijih delova od metala, izradom specijalnih mašina i pružanjem raznovrsnih usluga iz metaloprerađivačke oblasti.Ovo savremeno preduzeće prati svetske norme i trendove u cilju modernog poslovanja, pri čemu je zadržano tradicionalno gostoprimstvo, uslužnost, profesionalnost i poverenje.
 

Naše mogućnosti:

 

Savijanje limova

U sklopu firme postoji i mašina za svijanje traka, raznih tipova profila, limova debiljina do 30 mm i dužina do 3000mm. Usluge su uslužnog tipa ili po projektu.

  rol1 rol3

rol5 rol6

Sečenje

CNC (kompjuterski vođena) mašina za sečenje gasnim brenerom do 400 mm, je mašina sa većim opsegom obrade materijala, dužine do 22m i CNC Plasma mašina za sečenje limova debljine do 15mm, sa dimenzijom stola 1.500mm x 6.000mm. Priprema za sečenje se radi u AutoCad-u.

sec2 sec3

sec4 sec5

Krovne konstrukcije

Izgrađene su krovne konstrukcije za mnoge halerazličitih namena.

2-1-2 2-1-4

Unutrašnje konstrukcije

Različite metalne konstrukcije koja se tiču enterijera, unutrašnjeg sređivanja i dekoracije prostora su takođe delokrug delovanjanaše kompanije

 2-3-2 2-3-1

 

Obrada na strugovima

  • dva univerzalna struga različite visine šiljaka, radne dužine 2000 mm
  • univerzalni strug radne dužine 4000 mm
  • univerzalni strug radne dužine 4500 mm i visine šiljaka 550 mm

Univerzalni strug radne dužine 4500 mm i visine šiljaka 550 mm.
Dakle obrada velikih precnika, dimenzija precnika i preko 800 mm, gruba i zavrshna obrada.

 obr2 obr4

obr6 obr7

Tor5 Tor6

Navarivanje

Kao jedna od specijalnosti naseg preduzeca, istakli bi smo navarivanje različitih delova (valjaka do O 1000x6000 mm, kranskih točkova do O 1200 mm i ravnih površina) koje se izvodi na savremenim masinama, po najstrozijim kriterijumima uz punu kontrolu kvaliteta rada.

epp2 epp3

epp4 epp6